OHAR LEGALA

 

OHAR LEGALA

2016/79 Araudiko (EB) pertsona fisikoen babesari buruzko 13. artikuluak ezarritakoaren arabera datu pertsonalen tratamenduari buruz eta 3/2018 Lege Organikoaren 11. legeak Datu Pertsonalen babesari buruz eta Eskubide Digitalen bermeari buruz ezarritakoaren arabera, COLEGIO AMOR MISERICORDIOSO IKASTETXEAK honako informazio hau ematen du:

WEB ORRIAREN TITULARRAREN IDENTIFIKAZIO DATUAK

Informazioaren Gizartearen Zerbitzuei eta Merkataritza Elektronikoari buruzko uztailaren 11ko 34/2002 Legearen 10. artikuluan xedatutakoarekin bat etorriz C.P.E.I.P.S. Amor Misericordiosok, IFK R-4800474-A, hemendik aurrera Coami Bilbao,  www.coamibilbao.net/ web orriaren titularra bezala, helbidea Urizar Kalea, 1, posta kodea 48012 Bilbo, Bizkaia, posta elektroniko helbidea direccion@coamibilbao.net, telefonoa 944 21 21 09, orri honen erabilera osatzen eta arautzen duen informazio hau jakinarazten dizue, www.coamibilbao.net/ eremuan argitaratzen den web orriaren erabiltzaileek onartzen dituzten eta errespetatzera konpromoetitzen diren erantzukizun mugak eta betebeharrak argitzen duena.

ERABILPEN BALDINTZAK

www.coamibilbao.net/-en erabilerak erabiltzaile maila ematen du, bai pertsona fisiko edo juridikoa izanda, eta derrigorrean ekartzen du Ohar Legalean agertzen diren baldintza eta klausula orokor guztien onarpen osoa eta erreserbarik gabekoa. Erabiltzea ez balego ados Ohar Legalean agertzen diren klausula eta baldintza legalekin, www.coamibilbao.net/ erabiltzeari uko egingo dio. Ohar legal hau aldaketa eta eguneraketetara lotuta dago, beraz Coami Bilbaok argitaratutako bertsioa desberdina izan daiteke erabiltzailea portalean satzen den momentu bakoitzean. Horregatik, erabiltzaileak Ohar Legala irakurri behar du www.coamibilbao.net/ barruan sartzen den bakoitzean.
www.coamibilbao.net/-en bitartez Coami Bilbaok eskaintzen dio erabiltzaileari interneten bidez Coami Bilbaok edo beste bitartekok argitaratutako zenbait edukietarako sarbidea eta erabilera
Erabiltzailea behartuta dago www.coamibilbao.net/ eta honen edukierak erabiltzera indarrean dagoen araudia, Ohar Legala eta berari Ohar legal honen bidez edo  www.coamibilbao.net/ osatzen duten edozein edukieran ezagutarazten zaion  edozein beste ohar edo jarraibide betez. Honen barruan daude orokorki onartutako moral, elkarbizitza eta ohitura onak. Honetarako, erabiltzaileak konpromisoa hartzen du EZ erabiltzeko edukierak helburu ilegalentzako, Ohar legalan edo indarrean dagoen araudian debekatuta dauden helburuentzako, beste bitarteko batentzako intereresentzat edo eskubideentzat kaltegarriak izan daitezkeen helburuentzako edo edozein modutan edukiak, propio, beste erabiltzailenak edo edozein internet erabiltzailearenak (hardware edo software) diren informatika tresnak edo Coamik kontratatutakoak kaltetu, erabilezin bihurtu, gainkargatu, hondatu edo erabilera normala galarazi ahal duten moduan.
 
Erabiltzaileak bere burua behartzen eta konprometitzen du ez transmititzera, hedatzera edo beste pertsonen esku  jartzera www.coamibilbao.net/ orrian agertzen den edozein material, bai informazioa, testuak, datuak, edukiak, mezuak, grafikak, irudiak, irudi edo soinu artxiboak, argazkiak, grabazioak, software, logotipoak, markak, ikonoak, teknologia, linkak, diseinu grafikoa edo iturburu-kodeak edo www.coamibilbao.net/ erabiltzaile bezala eskuratu ahal duen edozein beste material, ez egonda material hau lehen emandako zerrendara. Modu berean, erabiltzaileak ezin izango du:
    • Erreproduzitu, kopiatu, banatu, edo beste edozein moduan eskura ipini edo beste eran publikoki komunikatu, aldatu edo transformatu Edukiak, dagozkien eskubideen titularra den Coami Bilbaoren baimen esplizitua edo idatzia izan gabe  edo legalki baimendua izan arren.
  • Ezabatu, manipulatu edo beste edozein moduan aldatu “copyright”a eta beste identifikazio datuak Coami Bilbaoren baimen erreserbatik edo bere titularrengandik, aztarna edo/eta identifikatzaile digitaletatik, ur-marketatik edo edozein beste metodo teknikoak ezarrita bere errekonozimendurako.

Erabiltzaileak ez ditu Edukiak lortuko ezta lortzen saiatu ere lan honetarako bere esku jarri diren edo Edukiak dauden orrian berari jakinarazi zaizkion prozedurak ez direnak erabiliz, edo erabiliko ditu orokorrean Interneten lan honetarako erabiltzen diren prozedurak beti ere prozedura hauek ez direnean arrisku bat www.coamilbao.net-erako edo bere Edukietarako.

PROPIEDAD INTELECTUAL

Todas las marcas, nombres comerciales o signos distintivos de cualquier clase que aparecen en www.coamibilbao.net/ son propiedad de Coami Bilbao o, en su caso, de sus respectivos propietarios, sin que pueda entenderse que el uso o acceso al Portal y/o a los Contenidos atribuya al Usuario derecho alguno sobre las citadas marcas, nombres comerciales y/o signos distintivos y sin que puedan entenderse cedidos al Usuario, ninguno de los derechos de explotación que existen o puedan existir sobre dichos Contenidos. De igual modo los Contenidos son propiedad intelectual de Coami Bilbao, o de terceros en su caso, por tanto, los derechos de Propiedad Intelectual son titularidad de Coami Bilbao o de terceros que han autorizado su uso, a quienes corresponde el ejercicio exclusivo de los derechos de explotación de los mismos en cualquier forma y, en especial, los derechos de reproducción, distribución, comunicación pública y transformación. La utilización no autorizada de la información contenida en esta Web, así como la lesión de los derechos de Propiedad Intelectual o Industrial de Coami Bilbao o de terceros incluidos en www.coamibilbao.net/ que hayan cedido contenidos dará lugar a las responsabilidades legalmente establecidas.

DISPONIBILIDAD DE WWW.COAMIBILBAO.NET/

Coami Bilbao no garantiza la inexistencia de interrupciones o errores en el acceso a www.coamibilbao.net/, a sus contenidos, ni que éste se encuentren actualizados, aunque desarrollará sus mejores esfuerzos para, en su caso, evitarlos, subsanarlos o actualizarlos. Por consiguiente, Coami Bilbao no se responsabiliza de los daños o perjuicios de cualquier tipo producidos en el Usuario que traigan causa de fallos o desconexiones en las redes de telecomunicaciones que produzcan la suspensión, cancelación o interrupción del servicio del portal durante la prestación del mismo o con carácter previo.
Coami Bilbao excluye, con las excepciones contempladas en la legislación vigente, cualquier responsabilidad por los daños y perjuicios de toda naturaleza que puedan deberse a la falta de disponibilidad, continuidad o calidad del funcionamiento de www.coamibilbao.net/ y de los Contenidos, al no cumplimiento de la expectativa de utilidad que el USUARIO hubiera podido atribuir a www.coamibilbao.net/ y a los Contenidos.
La función de los Hiperenlaces que aparecen en esta Web es exclusivamente la de informar al Usuario acerca de la existencia de otras Web que contienen información sobre la materia. Dichos Hiperenlaces no constituyen sugerencia ni recomendación alguna.
Coami Bilbao no se hace responsable de los contenidos de dichas páginas enlazadas, del funcionamiento o utilidad de los Hiperenlaces ni del resultado de dichos enlaces, ni garantiza la ausencia de virus u otros elementos en los mismos que puedan producir alteraciones en el sistema informático (hardware y software), los documentos o los ficheros del Usuario, excluyendo cualquier responsabilidad por los daños de cualquier clase causados al Usuario por este motivo.
El acceso a www.coamibilbao.net/ no implica la obligación por parte de Coami Bilbao de controlar la ausencia de virus, gusanos o cualquier otro elemento informático dañino. Corresponde al Usuario, en todo caso, la disponibilidad de herramientas adecuadas para la detección y desinfección de programas informáticos dañinos, por lo tanto, Coami Bilbao no se hace responsable de los posibles errores de seguridad que se puedan producir durante la prestación del servicio de www.coamibilbao.net/, ni de los posibles daños que puedan causarse al sistema informático del Usuario o de terceros (hardware y software), los ficheros o documentos almacenados en el mismo, como consecuencia de la presencia de virus en el ordenador del Usuario utilizado para la conexión a los servicios y contenidos de la Web, de un mal funcionamiento del navegador o del uso de versiones no actualizadas del mismo.
La prestación del servicio de www.coamibilbao.net/ y de los Contenidos tiene, en principio, duración indefinida. Coami Bilbao, no obstante, queda autorizado para dar por terminada o suspender la prestación del servicio de www.coamibilbao.net/ y/o de cualquiera de los Contenidos en cualquier momento. Cuando ello sea razonablemente posible, Coami Bilbao advertirá previamente la terminación o suspensión de www.coamibilbao.net/.

CALIDAD DE WWW.COAMIBILBAO.NET/

Dado el entorno dinámico y cambiante de la información y servicios que se suministran por medio de www.coamibilbao.net/, Coami Bilbao realiza su mejor esfuerzo, pero no garantiza la completa veracidad, exactitud, fiabilidad, utilidad y/o actualidad de los Contenidos. La información contenida en las páginas que componen este Portal sólo tiene carácter informativo, consultivo, divulgativo y publicitario. En ningún caso ofrecen ni tienen carácter de compromiso vinculante o contractual.

LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD

Coami Bilbao excluye toda responsabilidad por las decisiones que el Usuario pueda tomar basado en esta información, así como por los posibles errores tipográficos que puedan contener los documentos y gráficos de www.coamibilbao.net/. La información está sometida a posibles cambios periódicos sin previo aviso de su contenido por ampliación, mejora, corrección o actualización de los Contenidos.

NOTIFICACIONES

Todas las notificaciones y comunicaciones por parte de Coami Bilbao al Usuario realizados por cualquier medio se considerarán eficaces a todos los efectos.

JURISDICCIÓN

Para cuantas cuestiones se susciten sobre la interpretación, aplicación y cumplimiento de este Aviso Legal, así como de las reclamaciones que puedan derivarse de su uso, todos las partes intervinientes se someten a los Jueces y Tribunales de la provincia de Bizkaia, renunciando de forma expresa a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles.

LEGISLACIÓN APLICABLE

El presente Aviso Legal se rige por la normativa española vigente.